Cài đặt Unikey – Chrome với Terminal trên Ubuntu

Trên Windows chúng ta đã quá quên thuộc với việc tìm ứng dụng trên Internet tải về và Duoble Click vào file thực thi ( exe, msi… ) để cài đặt một ứng dụng….

Nhưng trên Ubuntu / Linux thì phương pháp để cài đặt một ứng dụng có sự khác biệt. Sự khác biệt này đến từ cách quản lý ứng dụng trên Ubuntu / Linux.

Chúng ta đi thẳng vào cài đặt 2 ứng dụng cụ thể Unikey và Chrome để phân tích sự khác biệt đồng thời hiểu về các phương pháp cài đặt ứng dụng trên Ubuntu.

Cài đặt Unikey – Cài đặt ứng dụng thông qua Repository / Repo

Đây là một ứng dụng được quản lý thông qua Kho ứng dụng / Ubuntu Software.

Vì đây là lần đầu cài đặt ứng dụng nên chúng ta phải tiến hành Cập nhật các gói Ứng dụng cho Ubuntu Software. Bằng cách mở Terminal ( Ctrl + Atlt + T ) gõ dòng lệnh sau vào và Enter để hệ thống cập nhật các gói ứng dụng :

sudo apt-get update

Gõ Mật khẩu khi hệ thống yêu cầu ( Mật khẩu sẽ không hiện ra khi gõ, nên chúng ta cứ gõ đủ mật khẩu rồi Enter nhé 😉 )

q1
Sau khi hệ thống cập nhật các gói thành công. Chúng ta tiến hành cài đặt ứng dụng bằng 2 cách :

1/ Cài đặt bằng Ubuntu Software.

Mở Ubuntu Software – Ở ô tìm kiếm gõ : Unikey.

Chọn Install và Nhập mật khẩu khi hệ thống yêu cầu để cài đặt.

q2

2/ Cài đặt trực tiếp thông qua Terminal

sudo apt-get install ibus-unikey

Sau khi cài đặt xong. Vào Setting – Chọn Text Entry
q3

Nhấn vào dấu “+” để thêm Unikey vào kiểu gõ.
q4

Gõ Unikey vào khung Tìm kiếm và tiến hành thêm.

q5

Làm như hình để chọn kiểu gõ Unikey.

q6

Cài đặt Chrome – Ứng dụng được cung cấp và quản lý trên Website các nhà sản xuất.

Mở Firefox và vào link : https://www.google.com/chrome/

Nhấn Download – Chọn như hình và Accept and Install.

q7

Sau khi tải về, file cài đặt sẽ nằm trong Thư mục Download.

Mở Terminal ( Ctrl + Alt + T ).

Chuyển Thư mục thực thi về Download bằng lệnh :

cd /Downloads

Nhớ Enter nhé

Ubuntu / Linux quản lý quyền thực thi người dùng rất chặt chẽ. Nên bạn sẽ không thể chạy một file thực thi mà không cấp quyền Thực thi cho nó.

Thực hiện cấp quyền cho file Cài đặt Chrome bằng lệnh :

sudo chmod +x [tên file cài đặt chrome ]

[ tên file cài đặt Chrome ] bạn chỉ cần gõ vài ký tự đầu rồi nhấn Tab thì nó sẽ tự điền đầy đủ 😉

Sau khi cấp quyền thực thi Thực hiện lệnh chạy file cài đặt. :

./[ tên file cài đặt Chrome ]

Đến đây, File cài đặt sẽ được khởi chạy và tự hoàn thành quá trình còn lại.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s